Acasă

Îmbunătățirea nivelul de trai prin regândirea strategiilor din domeniul social și de sănătate

Politici sociale și de sănătate

Politicile publice sociale sunt acțiunile și programele guvernamentale care au ca scop îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și soluționarea problemelor sociale.

Acestea pot include programe de asistență socială, educație, locuințe, sănătate și munca. De exemplu, o politică publică socială poate fi un program de asistență pentru persoanele cu venituri reduse, care le oferă acces la servicii precum mâncare, locuințe și asistență medicală.

Politicile de sănătate sunt acțiunile și programele guvernamentale care au ca scop îmbunătățirea sănătății populației.

Acestea pot include programe de prevenire și control al bolilor, acces la servicii medicale și asigurarea calității acestor servicii. De exemplu, o politică de sănătate poate fi un program de vaccinare obligatorie pentru copii sau o campanie de informare pentru prevenirea bolilor cronice.

Politicile sociale și cele de sănătate pot fi îmbinate prin intermediul unor abordări integrate care să țină cont de interconexiunile dintre acestea.

Una dintre cele mai bune modalități de a îmbina aceste două tipuri de politici este prin identificarea și abordarea factorilor sociali care contribuie la problemele de sănătate.

De exemplu, o persoană care nu are acces la un loc de muncă stabil sau o locuință sigură, poate avea o sănătate precară din cauza stresului cauzat de problemele sociale. Prin abordarea acestor probleme sociale, se poate contribui la îmbunătățirea sănătății acestei persoane.

Alte modalități de a îmbina aceste politici ar include:

 • Includerea serviciilor de sănătate în programele de asistență socială, astfel încât persoanele care beneficiază de aceste programe să aibă acces la servicii medicale
 • Implementarea unor programe de educație pentru sănătate în școli, astfel încât tinerii să înțeleagă mai bine cum să-și mențină sănătatea pe termen lung
 • Crearea de parteneriate între sectorul public, privat și comunitar pentru a aborda problemele sociale și de sănătate în mod integrat
 • Asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru persoanele care au probleme sociale precum persoanele fără adăpost, persoanele cu dizabilitati sau persoanele din grupurile vulnerabile

Este important de menționat că fiecare țară sau regiune poate avea nevoi și provocări specifice, astfel că abordarea pentru îmbinarea politicilor sociale și cele de sănătate ar trebui să fie adaptată la contextul local.

Cronologia proiectului

Septembrie 2022

Conferință deschidere proiect

Lansarea proiectului dezvoltat de COPAC și ACMIM a demarat cu o conferință de presă.
Află mai multe

Noiembrie 2022

Sesiune formare Social/Sănătate

Prima sesiune de formare pe tema Politici sociale și de sănătate a avut loc la Hotel Unirea Iași.
Vezi galeria foto

Ianuarie 2023

Sesiune formare Social/Sănătate

A doua sesiune de formare a avut loc în perioada 26-28 ianuarie. Sesiunea s-a adresat reprezentanților organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali din județul Iași.
Detalii și imagini

Martie 2023

Masă rotundă I

Vineri, 31 martie, la Sala Mare a Primăriei Iași a vut loc prima masă rotundă a proiectului unde au fost conturate ideile pentru politici publice sociale și de sănătate în județul Iași.
Detalii și imagini

Mai 2023

Masă rotundă II

Miercuri, 31 mai a avut loc la Primăria Iași cea de-a doua masă rotundă a proiectului, unde s-au discutat cele două politici cristalizate:  InfoSAN – Centru de informare județean pentru sănătate și  Tele-MedicIS – Creșterea accesului la servicii medicale și eficientizarea managementului bolilor cronice prin implementarea unei rețele de Centre de Telemedicină pentru categoriile vulnerabile.
Detalii și imagini

Mai – Iunie 2023

Elaborare propuneri de politici publice

În urma dezbaterilor propunerile de politici publice locale sunt InfoSAN și Tele-MedicIS.
Mai multe detalii

Elaborare proceduri implementare politici

Mai-Iulie 2023

Emisiuni (mass media, social media)

În cadrul proiectului se realizează mai multe emisiuni care au ca temă subiecte din domeniul social și de sănătate.
Detalii și imagini

25 Iulie 2023

Conferință închidere proiect

Detalii și imagini

Cetățenii pot participa la nivel local la elaborarea de politici publice prin mai multe modalități, cum ar fi:

 1. Participarea la ședințele consiliului local: cetățenii pot asista la ședințele consiliului local și pot adresa consilierilor lor preocupările și propunerile lor cu privire la politicile publice.
 2. Participarea la grupuri de lucru sau comitete: cetățenii pot cere să fie incluși în grupurile de lucru sau comitetele care se ocupă de elaborarea de politici publice, astfel încât să poată contribui direct la procesul de luare a deciziilor.
 3. Organizarea de campanii sau evenimente: cetățenii pot organiza campanii sau evenimente pentru a atrage atenția autorităților locale asupra unei probleme sau a unei propuneri de politică.
 4. Participarea la sondaje sau chestionare: autoritățile locale pot organiza sondaje sau chestionare pentru a afla opiniile cetățenilor cu privire la anumite probleme sau propuneri de politică.
 5. Folosirea rețelelor sociale: Cetățenii pot folosi rețelele sociale pentru a-și exprima opiniile și a-și împărtăși preocupările cu alți cetățeni și autoritățile locale, creând astfel un sentiment de solidaritate și putere în a se adresa autorităților locale pentru a schimba o anumită politică.
 6. Este important de menționat că, pentru a influența cu adevărat politicile publice la nivel local, este necesar ca cetățenii să fie informați și să fie organizați în acțiune colectivă, astfel încât să poată fi luați în considerare de autoritățile locale.

Autoritățile locale pot dezvolta politici sociale și de sănătate prin următoarele modalități:

 1. Analiza nevoilor comunității: Autoritățile locale pot realiza studii sau sondaje pentru a identifica problemele sociale și de sănătate cu care se confruntă comunitatea și pentru a determina care sunt cele mai importante priorități.
 2. Elaborarea de planuri de acțiune: După ce au identificat problemele, autoritățile locale pot elabora planuri de acțiune pentru a aborda problemele sociale și de sănătate ținând cont de resursele disponibile.
 3. Implementarea de programe și servicii: Autoritățile locale pot implementa programe și servicii pentru a aborda problemele sociale și de sănătate identificate, cum ar fi programe de asistență socială, programe de educație pentru sănătate, servicii de sănătate primară etc.
 4. Crearea de parteneriate cu alte organizații: Autoritățile locale pot colabora cu alte organizații din comunitate, cum ar fi ONG-uri, companii private, instituții de învățământ sau alte autorități locale pentru a obține resurse și expertiză suplimentară și pentru a maximiza impactul programelor și serviciilor.
 5. Monitorizarea și evaluarea progreselor: Autoritățile locale pot monitoriza progresele în implementarea programelor și serviciilor și pot evalua impactul acestora asupra comunității pentru a face ajustări și a îmbunătăți aceste programe în viitor.

Este important de menționat că, pentru a dezvolta politici sociale și de sănătate eficiente, autoritățile locale ar trebui să țină cont de contextul local și de nevoile specifice ale comunității și ar trebui să implice cetățenii în procesul de elaborare a politicilor și implementarea lor.