Activități

Identificarea nevoilor de formare

Identificarea nevoilor de formare ale reprezentanților ONG-urilor si ai reprezentanților autoritaților locale (studiu calitativ cu privire la nevoile de formare ale reprezentanților ONGurilor si a autoritaților de la nivelul Județului Iași cu precadere si al Regiunii de Nord-Est in general);

Această activitate va fi derulata dupa aprobarea proiectului si va consta în realizarea a 5 interviuri cu reprezentanți ai autoritaților locale si 5 reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale pentru a vedea ce nevoi de formare exista, precum si de colaborare mai buna între autoritațile locale si organizațiile neguvernamentale în domeniul social si sanatate.

Din acest studiu va rezulta ce nevoi exista de reglementari prin politici publice în domeniul social si sanatate. Interviurile vor fi realizate pe baza unui chestionar de un reprezentant al Asociației Copilul meu Inima mea. În funcție de rezultatele acestui studiu vor fi gândite stagiile de pregatire pentru a fi adaptate nevoilor autorităților locale si ONG-urilor.

Susținerea de stagii de pregătire

Stagiile de pregatire vor fi realizate în funcție de rezultatele studiului menționat mai sus în domeniul social si sanatate. Înainte de derularea lui propriu-zisa, reprezentanții celor doua ONG-uri partenere vor propune temele de pregatire si se vor pune de acord cu reprezentanții Primariei si CJ Iasi.

Stagiul va cuprinde un numar de 20 de ore (10 teorie, 10 practica) si vor fi urmate de 52 de persoane din cadrul autoritaților locale sau al institutiilor subordonate si ONG-urilor, desemnați de conducerea celor doua instituții implicate/respectiv ONG-urilor. Cele 52 de persoane se vor scinda în doua grupe, create cu menținerea diversitații formate din reprezentanți ai celor doua medii – APL si ONG – pentru asigurarea transferului de expertiza dintr-un sector în altul si pentru asigurarea sinergiei rezultate în beneficiul ambelor parți.

Stagiile teoretice vor viza doua domenii: politici publice (modalitațile de colaborare dintre autoritați si ONG-uri, cum poti crea o politica publica, ce proiecte pot dezvolta impreuna, cum se pot sustine reciproc etc.) si comunicare (cum poti folosi comunicarea pentru a sustine o politica publica, modalitati de comunicare, cum comunici, cum iti alegi mesajul pentru a prezenta o politica, cum folosesti comunicarea pentru a sustine, promova si populariza o politica publica, cum o ”traduci” pe intelesul oamenilor pentru a-i determina sa se implice etc.). Totodata, va fi prezentat un model de buna practica de colaborare al unei organizatii neguvernamentale din zona sanatatii cu autoritatile locale.

Stagiul practic va cuprinde lucrul in 3 echipe la dezvoltarea unei politici publice locale, cu toate etapele pe care le presupune aceasta: identificarea nevoii, analiza modului in care se poate aplica in general, dezvoltarea si implementarea politicii. Stagiul va fi finalizat cu un test pentru participanti.

Elaborarea unui ghid de redactare și promovare a politicilor locale din domeniul social și sănătate

Ghidul de redactare si promovare a politicilor locale din domeniul social si sanatate va fi realizat de un expert, pozitie externalizata si va fi preluat si folosit ca instrument de instituțiile partenere din proiect, precum si de ONG-urile implicate. Expertul propus va avea competențele necesare specifice pentru poziția propusa si va oferi sprijinul de o maniera participativa, implicând atât reprezentanții selectați ai mediului APL cât si din mediul ONG, pentru asigurarea asumarii metodologiilor prezentate în ghid si pentru asigurarea transferului de know-how cu privire la redactarea si promovarea politicilor locale.

Elaborarea a două politici în domeniul social și sănătate realizate la nivelul Regiunii Nord-Est

Drafturile celor doua politici publice vor fi realizate de expertii selectati în proiect prin procedura de achizitie (procedura externalizata), cu consultarea managerului de proiect, al coordonatorului din partea partenerului, a reprezentanților celor doua instituții partenere, utilizând ca instrument de baza ghidul dezvoltat anterior. Drafturile de politici publice vor fi fundamentate prin implicarea a 10 alesi locali (de exemplu consilieri locali si consilieri judeteni, primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene) din judetul Iasi implicati in creionarea politicilor publice din domeniul social si sanatate la nivelul judetului Iasi; 30 persoane din autoritatile si institutiile publice locale (personal de conducere si de executie) implicati in creionarea politicilor publice din domeniul social si sanatate la nivelul judetului Iasi; 20 persoane din ONG-urile din judetul Iasi implicati in creionarea politicilor publice din domeniul social si sanatate la nivelul judetului Iasi si 10 cetateni, beneficiari ai serviciilor sociale si de sanatate din judetul Iasi participanti la fundamentarea propunerilor de politici publice in domeniul social si sanatate.

Totodata, vor fi organizate doua mese rotunde cu participarea a minim 20 reprezentanți ai autoritaților locale si ONG-urilor. În cadrul primei mese rotunde vor fi discutate nevoile, iar în a doua politica creionata. La discutii, dincolo de cei 20 de participanti care vor participa fizic, vor fi invitati sa participe online si persoanele implicate in creionarea celor doua politici.

Realizarea a două seturi de proceduri de dezvoltare aferente politicilor dezvoltate

Vor fi realizate doua seturi de proceduri destinate instituțiilor publice locale, un instrument care sa le fie util ulterior în dezvoltarea unor alte politici locale. Cele doua seturi vor fi realizate expertul responsabil cu rețeaua, cu participarea întregii echipe a solicitantului și partenerului., cu consultarea reprezentanþilor instituțiilor locale. Echipa proiectului va implica atât reprezentanții selectați ai mediului APL cât și din mediul ONG, pentru asigurarea asumării metodologiilor prezentate în ghid și pentru asigurarea transferului de know-how cu privire la redactarea și promovarea politicilor locale.

Instrumentul de implementare și monitorizare va cuprinde realizarea unui website. Prin intermediul acestuia se vor promova cele două politici locale, se vor prezenta instrumentele de implementare ale acestora, beneficiile și impactul așteptate. De asemenea, va include o secțiune de dialog în care alte ONG-uri de la nivel local și/sau administrații locale vor putea solicita personalizarea pentru situația proprie a instrumentelor generate prin proiect.

Aceste activitati vor fi realizate de resurse umana specializata prin proiect asigurand-se astfel sustenabilitatea și impactul acestuia de o manieră personalizată și mai densă (dpdv al numărului de organizaþii/ instituții care adopta instrumentele create prin proiect).

Realizarea unei campanii de advocacy cu privire la necesitatea implementării politicilor de sănătate

Realizarea unei campanii de advocacy cu privire la necesitatea implementării politicilor la nivel local prin dezvoltarea a două parteneriate strategice formate din actori locali relevanți (ONG-urile, partenerii sociali, instituțiile de învațamânt superior acreditate, precum și cetațenii) si la promovarea beneficiilor asupra dezvoltării capacitații ONG-urilor si a administrațiilor locale de sprijinire a inițiativelor de dezvoltare a responsabilitații civice, de implicare a comunitaților locale în viața publica si de participare la procesele decizionale, de promovare a egalitații de șanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile.

Vom invita online la cele doua mese rotunde la care se va discuta politica creionata reprezentanți ai autorităților locale din alte județe. Rezultatele înregistrate în cadrul proiectului vor fi prezentate către autoritați, parteneri sociali, universitați, publicul larg ca un model de buna practica care va promova colaborarea în domeniul social și sănătate dintre autoritațile locale și organizațiile neguvernamentale.

Publicul va proveni din județul Iasi în principal si din Regiunea Nord-Est în general pentru a putea conștientiza potențialii beneficiari ai rezultatelor proiectului cu privire la beneficiile acestuia. Rezultatele proiectului vor fi prezentate la cel puțin 10 instituții din județul Iasi.