Servicii promovare

Anunț achiziție servicii promovare

22 august 2022

Asociația Copilul Meu – Inima Mea împreună cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România și partenerii Primaria Iași și consiliul Județean Iași, vor derula în perioada Iulie 2022 – Iunie 2023, proiectul ”Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate în județul Iași”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 151548.

În vederea asigurarii activitati de informare si publicitate, Asociația Copilul Meu – Inima Mea anunta demararea achizitiei pentru “Servicii de promovare” cp CPV: 79342200-5 – Servicii de promovare prin procedura de achizitie directa  conform Ordinul 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare cu modificarile si completarile ulterioare.

SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: Servicii de promovare a  proiectului POCA , cod Mysmis 151548.

DESCRIERE: Caracteristici minime ale serviciilor de promovare :

Materiale informative si publicitare

Afișe format SRA3, DCL 150g, policromie o față – 20 buc

Mape cu buzunar, big simplu, carton DCL 300g, policromie o față – 150 buc

Rollup, 85×200 cm, policromie o față – 2 buc

Publicare 2 comunicate de presa locală/online cu urmatoarele caracteristici  dimensiune minimă 12×18 cm sau 300×900 px. timp pe 2 zile/comunicat intr-un vehicol media cu acoperire regionala

Campanie promovare facebook, minim 30.000 afișări

VALOARE MAXIM ESTIMATA conform bugetului: 8,034.00 cu TVA

CONDITII DE PARTICIPARE:

Oferta va cuprinde:

Propunerea tehnică  si financiara privind servicii prestate cu indicarea  lotului ofertat. Vor fi  detaliate costurile aferente fiecarui element specificat in descrierea loturilor

Fişa cu datele de identificare a ofertantului care va cuprinde: denumire ofertant, sediul social, date de contact, reprezentantul legal al ofertantului, numele şi prenumele, funcţia

MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Evaluarea contractului de achiziție a serviciilor de promovare  se realizează în conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziție  prevăzute în Ordinul 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

Livrareea se va face la sediul Asociației Copilul Meu Inima Mea din Str. Nicolae I. Popa nr 9.

VII. TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

VIII. VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

Termenul de depunere a ofertei este 26.08.2022 ora 17.00

Ofertele se depune în format pdf pe adresa de email: sorin@acmim.ro sau contact@acmim.ro