Website

Anunț achiziție servicii realizare website

22 septembrie 2022

Asociația Copilul Meu – Inima Mea împreună cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România și partenerii Primaria Iași și consiliul Județean Iași, vor derula în perioada Iulie 2022 – Iunie 2023, proiectul ”Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate în județul Iași”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 151548.

În vederea asigurarii activitati de informare si publicitate, Asociația Copilul Meu – Inima Mea anunta demararea achizitiei pentru “Servicii realizare website” cp CPV: 72413000-8 – Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web), prin procedura de achizitie directa conform Ordinul 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare cu modificarile si completarile ulterioare.

SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: Servicii de promovare a proiectului POCA , cod Mysmis 151548.

DESCRIERE: Caracteristici minime ale serviciilor de promovare:

Servicii de realizare website

 • Numar de pagini: maxim 10 (Home – Politici locale – Despre proiect – Activități – Noutati – Știri – Contact etc);
 • Layout – interfață grafică website;
 • Formular de contact (câmpuri de completat);
 • Link-uri partenerilor proiectului și instituțiilor cu care vom dezvolta parteneriate;
 • Modul de administrare propriu (user si parola), platforma: wordpress, utilizatorul are posibilitatea de a crea pagini și subpagini, de modificare texte și imagini etc;
 • Va cuprinde o secțiune de dialog între organizații neguvernamentale și autorități locale și posibilitatea de a te înregistra pe bază de username și parolă;
 • Creare galerie foto editabilă (posibilitate de adăuga/ șterge fotografii);
 • Informațiile în format electronic sunt puse la dispoziție de către beneficiar în format electronic, pe email;
 • Training pentru instruire folosire platformă;
 • Site-ul este optimizat pentru toate tipurile de browsere (Internet explorer, Mozilla, Chrome, Safari);
 • Site-ul este responsive (interfața este prietenoasă și adaptată dispozitivelor mobile);
 • Site-ul beneficiază de mentenanță pe toată perioada proiectului și încă un an după încheierea acestuia;

VALOARE MAXIM ESTIMATA conform bugetului: 7.966,39 lei (fără TVA).

CONDITII DE PARTICIPARE:
Oferta va cuprinde:
Propunerea tehnică si financiara privind servicii prestate cu indicarea lotului ofertat. Vor fi detaliate costurile aferente fiecarui element specificat in descrierea loturilor
Fişa cu datele de identificare a ofertantului care va cuprinde: denumire ofertant, sediul social, date de contact, reprezentantul legal al ofertantului, numele şi prenumele, funcţia.

MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Evaluarea contractului de achiziție a serviciilor de
promovare se realizează în conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor
de achiziție prevăzute în Ordinul 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma
se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data
realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

Livrarea se va face la sediul Asociației Copilul Meu Inima Mea din Str. Nicolae I. Popa nr 9.

VII. TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a
serviciilor

VIII. VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei
va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

Termenul de depunere a ofertei este 29.09.2022 ora 17.00

Ofertele se depun în format pdf pe adresa de email: sorin@acmim.ro sau
contact@acmim.ro sau la sediul din Iași, Str. Nicolae I. Popa nr. 9.