Rezultate

Rezultatele așteptate prin acest proiect

  1. Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local: Un numar de 2 parteneriate de dezvoltare locale realizate (PDL) la nivelul județului Iași;
  2. Cresterea capacitaþii unui numar de 10 ONG-uri din judeþul Iasi de a se implica în formularea unor politici locale specifice din domeniul social si sanatate la nivelul județului Iași;
  3. Un numar de 52 persoane din rândul ONG-urilor din domeniul social si sanatate, inclusiv voluntarii implicati instruiti si certificați;
  4. Un studiu calitativ cu privire la nevoile de formare ale reprezentanþilor ONG-urilor si a autoritaþilor de la nivelul județului Iasi;
  5. Un stagiu de pregatire finalizat prin certificare;
  6. Un ghid de redactare si promovare a unor politici locale din domeniul social si sanatate;
  7. Un numar de 2 politici in domeniul social si sanatate realizate;
  8. Realizarea unui instrument de implementare si monitorizare a politicilor realizate;
  9. Campanie de advocacy cu privire la necesitatea implementarii politicilor la nivel local realizata.

Lansare proiect

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România – COPAC și Asociația Copilul Meu Inima Mea – ACMIM, în parteneriat cu Consiliul Județean Iași și Primăria Iași au demarat proiectul ”Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate în județul Iași”.


Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Prima sesiune a stagiilor de formare

Prima sesiune de formare pe tema Politici sociale și de sănătate a avut loc în perioada 24-26 noiembrie 2022 la Hotel Unirea Iași. Sesiunea a oferit participanților instrumente utile pentru a înțelege mai bine ce înseamnă o politică publică la nivel local în domeniile social și sănătate, cum se poate realiza, pe cine și cum implicăm, cum o promovăm și cum ne asigurăm că va fi aprobată și implementată

A doua sesiune a stagiilor de formare

A doua sesiune de formare pe tema Politici sociale și de sănătate a avut loc în perioada 26-28 ianuarie 2023 la Hotel Unirea Iași. Sesiunea a oferit participanților instrumente utile pentru a înțelege mai bine ce înseamnă o politică publică la nivel local în domeniile social și sănătate, cum se poate realiza, pe cine și cum implicăm, cum o promovăm și cum ne asigurăm că va fi aprobată și implementată.

Ghid de redactare și promovare a politicilor locale din domeniul social și sănătate

Ghidul a fost realizat de Conf. Dr. Florentina Ligia Furtunescu și are următoarele capitole:

1. Starea de sănătate – definiție, determinanți, importanța pentru comunitate

1.1. Starea de sănătate și dezvoltarea durabilă – cadru conceptual

1.2. Starea de sănătate a populației României

1.3. Determinanții stării de sănătate

1.4. Importanța stării de sănătate pentru comunitate      

1.5. Cum se poate acționa?

2. Ce sunt politicile publice

2.1. Politicile publice și politicile de sănătate

2.2. Ce sunt serviciile medico-sociale integarte

2.3. Principii aplicabile politicilor de sănătate și sociale

2.4. De ce să inițiem politici publice care vizează  integrarea serviciilor medico-sociale la nivelul comunităților – zece motive:

3. Etapele realizării unei politici publice

4. Identificarea problemei de sănătate   

4.1. Cadru conceptua

4.2. Metode de identificare a problemelor de sănătate

5. Formularea politicilor publice / Ce vom face pentru rezolvarea problemei

5.1. Cadru conceptual

5.2. Cum definim obiectivele?

5.3. Cum ajungem de la problemă la soluție

6. Actorii procesului de elaborare al politicilor publice

7. Adoptarea politicii publice

8. Implementarea politicilor publice

9. Evaluarea politicilor publice

10. Promovarea unei politici de sănătate

Prima masă rotundă

Prima masă rotundă din cadrul proiectului Dezvoltarea Politicilor Sociale și de Sănătate din județul Iași a avut loc în Sala Mare de la Primăria Iași.
La aceeași masă, au fost reprezentanți ai partenerilor, Primăria Iași și Consiliul Județean, reprezentanți ai spitalelor, DGASPC, DSP, ONG-uri, SNMF, DAS, OAMGMMR, SANITAS, Imago-Mol, liderul de proiect COPAC și partenerul proiectului ACMIM.

De remarcat este dorința comună de a dezvolta proiecte în domeniul social și sănătate, precum și deschiderea de a lucra împreună. Ne bucurăm pentru interesul manifestat din partea tuturor participanților, care au făcut ca discuțiile să fie constructive.
Este important să continuăm să colaborăm și să dezvoltăm soluții împreună, pentru a îmbunătăți starea de sănătate și bunăstarea tuturor membrilor comunității ieșene.

A doua masă rotundă

Miercuri, 31 mai a avut loc la Primăria Iași cea de-a doua masă rotundă în cadrul proiectului ”Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate din județul Iași”. De-a lungul mai multor luni de derulare a proiectului, au fost strânse idei de dezvoltare a unor politici publice bazate pe ideile medico-sociale de la nivelul județului Iași. Două idei principale s-au cristalizat: nevoia de acces mai bun la servicii medicale pentru populație, în special persoanele vulnerabile, mai ales cele din sistemul social și nevoia de creștere a gradului de informare și educare al publicului în ceea ce privește sănătatea.

Aceste idei s-au transpus în două propuneri de politici publice, pe care le prezentăm astăzi potrivit viziunii celor două echipe care le-au dezvoltat:

InfoSAN – Centru de informare județean pentru sănătate.

Perioada următoare va fi dedicată calibrării celor două propuneri de politici cu amendamente/completări venite de la toate persoane implicate în acest demers, reprezentanții Primăriei și Consiliului Județean Iași și unui număr de 10 cetățeni, pentru care vom organiza un focus grup.

Tele-MedicIS – Creșterea accesului la servicii medicale și eficientizarea managementului bolilor cronice prin implementarea unei rețele de Centre de Telemedicină pentru categoriile vulnerabile.

Politici publice locale

I. InfoSAN – Centru județean de informare despre sănătate

Obiectiv general: Creșterea nivelului de informare și conștientizare al populației cu privire la importanța accesului la servicii preventive, cu accent pe screening-uri în general și pe tipurile de screening pe care este necesar să le facă, în funcție de vârstă și de alți factori de risc.

Obiective specifice:

Obiectiv 1. Creșterea nivelului de informare al locuitorilor din județul Iași în domeniul screeningului prin realizarea unui centru de informare pentru locuitori, în parteneriat cu autoritățile publice locale

Obiectiv 2. Realizarea unei mapări a serviciilor medicale și sociale din județul Iași, cu accent pe furnizorii de servicii preventive

Obiectiv 3.Realizarea unei cercetări cu privire la nivelul de cunoștințe, la atitudinile și practicile populației cu privire la accesul la serviciile medicale preventive (cu accent pe screening) și la modul de informare privind serviciile medicale pe baza cărora vor fi dezvoltate

Obiectiv 4. Dezvoltarea unor pachete de informații adaptate cunoștințelor și atitudinilor populației, cu accent pe grupurile vulnerabile și diseminarea pe mai multe canale de informare.

Beneficiari direcți: Locuitorii din județul Iași;

Beneficiari indirecți: Autoritățile publice locale, furnizorii de servicii sociale, Instituțiile de sănătate, spitale, ambulatorii, medici de familie, care vor relaționa cu cetățeni mai informați.

II. Tele-MedcIS – Creșterea accesului la servicii medicale și eficientizarea managementului bolilor cronice prin implementarea unei rețele de Centre de Telemedicină pentru categoriile vulnerabile

Obiectiv general 1: Elaborarea unei hărți a furnizorilor de servicii medicale și sociale și definirea unor trasee  ale pacienților 

Obiectiv specific 1.1. Colectarea și centralizarea datelor referitoare la furnizorii de servicii medicale și sociale existenți în județul Iași;

Obiectiv specific 1.2. Analizarea lacunelor în acoperire și înțelegerea distribuției geografice a serviciilor medicale și sociale și a traseelor pacienților;

Obiectiv specific 1.3. Dezvoltarea de protocoale de colaborare și crearea unui sistem de referință eficient între diferitele tipuri de furnizori pentru asigurarea accesului adecvat la serviciile medicale și sociale.

Obiectiv general 2: Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate prin intermediul telemedicinei și a serviciilor de teleconsultații

Obiectiv specific 2.1. Promovarea colaborării între furnizorii de servicii medicale în ceea ce privește telemedicina și abordarea medico-socială a sănătății publice;Obiectiv specific 2.2. Top of FormCrearea unor Centre de Telemedicină pilot în baza unei abordări medico-sociale.

Beneficiari direcți: Membrii comunității ale căror nevoi referitoare la sănătate ar putea fi mai bine înțelese și deservite;

Beneficiari indirecți: Mediul de afaceri – o comunitate mai sănătoasă poate atrage investiții și dezvoltare economică în zonă.

Conferință închidere proiect

Un centru județean de informare despre sănătate, InfoSAN și o rețea de centre de telemedicină pentru categoriile vulnerabile, TeleMedicIS. Acestea sunt cele două propuneri de politici publice la nivel local realizate în cadrul proiectului “Dezvoltarea de politici sociale și de sănătate în județul Iași”, implementat de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, Asociația Copilul Meu Inima Mea, în parteneriat cu Consiliul Județean Iași și Primăria Municipiului Iași.

În ultimele 12 luni, în cadrul proiectului au fost organizate 2 sesiuni de formare cu 70 de participanți, a fost formată o rețea din reprezentanții autorităților locale, organizațiilor neguvernamentale, sindicatelor și asociațiilor profesionale. Au fost organizate 2 mese rotunde de dezbatere asupra ideilor de politici publice, au fost finalizate cele doua politici publice și a fost realizat un ghid de redactare și promovare a politicilor publice.

În prezent, pe site-ul www.social-sănătate.ro se regăsesc atât politicile publice, ghidul cât și alte informații actualizate.

În urma discuțiilor repetate cu membrii rețelei, două idei s-au regăsit de cele mai multe ori ca nevoi ale cetățenilor din județul Iași: accesul la servicii de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile și nevoia de informare mai ales în ceea ce privește prevenția și screeningul.

Pentru fundamentarea nevoii unui centru de informare despre sănătate, s-a aplicat online un chestionar la care au răspuns 92 de locuitori din județul Iași.

91 din 92 de respondenti au auzit de programe de screening. Un procent de 98% dintre respondeti au considerat că ar fi util un centru de informare, unde să afle informații despre toate programele de screening derulate.

Referitor la scopul programului de screenind respondentii au identificat 4 probleme ce pot fi rezolvate:

–        Detectarea stării de preboală la cei care nu au niciun simtom (74%)

–        Detectarea bolilor la cei care au deja simptome (11%)

–        Reducerea riscului de îmbolnăvire (10%)

–        Crește accesul populației la testare (5%).

La întrebarea “Pentru ce boli știți că ar exista programe de screening?”, 76% au răspuns cancere, 13% boli cardiovasculare, 4% hepatite, 1% diabet.

În privința surselor de informare cu privire la screening, conduce internetul cu 45%, urmat de medicul de familie – 22%, prieteni sau colegi – 14%, spital 11%.

În acest context, COPAC și ACMIM își doresc să implementeze cu sprijinul autorităților locale cele două politici locale în domeniile social și sănătate pentru a crește accesul locuitorilor din județul Iași la servicii de sănătate și la informație actualizată.

Emisiuni online

În cadrul proiectului se realizează mai multe emisiuni care au ca temă subiecte din domeniul social și de sănătate.
Prima emisiune a avut loc în data de 22.05.2023 și a avut ca invitată pe doamna Prof. Dr. Florentina Furtunescu, medic primar sănătate publică și prorector Universitatea de medicină ”Carol Davila” București.